En ny produktserie ble lansert under navnet ”Maling for dummies”. For første gang i norsk malingshistorie snakket man ikke om sluttresultatet eller det tekniske i navnet. Den nye produktserien utfordret med et nytt kategorispråk og gikk rett på sak med å fortelle hvilket rom du skulle benytte malingen på.
Vi lanserte nye trendfargekart som fokuserte på rommene og guidet forbruker til hvordan velge riktig trendfarge inkludert tips og triks.
Jeg jobbet med undersøkelse, konsept, UX, UI, realiseringen av visuelle designen. Jeg har lagdt wireframe, prototyper, interaksjonsdesign og guidet utviklerne til sluttproduktene:
en app, en nettside og en Pinterest-side.


A new product series was launched under the name "Paint for dummies". For the first time in this sector in Norway, we did not talk about the end result or the technical aspects. The new product line challenged a new category of language and focused about the subject of the painting. 
We launched new trend color charts that focused on the rooms and guided consumer to choose the right trend color including tips and tricks.

I worked with the research, concept, UX, UI, the the realisation of the final visual design. I created wireframe, prototypes, interaction design and guided the developers to the final products:

You may also like

Back to Top