Etter "Most Wanted" kampanjen, med Retail House, opprettet jeg et nytt konsept som forener de to største klientene: Pepsi Max og G-sport.
Jeg introduserte en ny type online-banner med dynamisk innhold som endret basert på nyheter som vises av det vertsbaserte nettstedet i sanntid. Dette økte klikkratasjonen med 2 ganger.

Jeg jobbet med konseptet, styrte hoveddesignet og den digitale produksjonen.
Skapte alle reklamemateriell, POS og emballasje design. Jeg har også laget case study videoen.

Following the “Most wanted” campaign, with Retail House I created a new concept unifying their two biggest clients: Pepsi Max and G-sport (sport store chain). 
I introduced a new type of on-line banner with dynamic contents that changed based on the news displayed by the hosted site in realtime. This increased the click ration by 2-4 times. 
I worked on the concept, directed the main design and the digital production.
Created all the advertising materials, POS and packaging design. I also created the case study video.
Back to Top