Antidoping Norge organiserte en internasjonal konferanse om doping og folkehelse og engasjert meg, via Brainify å designe hele materialet for konferansen: En bok, Rollups, stage, video, flagg, etc.
Antidoping Norway organised an international conference about doping and Public Health and engaged me through Brainify  to design the whole material for the conference: A book, Rollups, stage, video projections, flags, etc.


You may also like

Back to Top