Signo ønsket å feire sitt jubileum. Jeg opprettet en app som lærer døv språk. Appen er et ordforråd med ord og setninger i form av videoer organisert i temaer. Appen er rettet mot døv og ikke døv personer som kan lære eller hjelpe andre å lære ved å laste opp nye videoer av ord og setninger.

Jeg har utviklet konseptet, UX, UI, laget skisseprototyper, og klarte kunden og teamet av utviklere.

Signo wanted to celebrate their Jubileum. I created an app that teach deaf language. The app is a vocabulary with words and sentences in form of videos organised in themes. The app is targeted to non def and def persons that can learn or help others learn by uploading new videos of words and sentences. 
 I have developed the concept, UX, UI, made sketch prototypes, and managed the client and the team of developers.

You may also like

Back to Top