Romerike Bredbånd er en lokal leverandør av internettjenester. Fra en undersøkelse av området der de hovedsakelig opererer, foreslo jeg en ny logo og bedriftens image for å gjøre selskapet mer lokal og vennlig. Siden regionen på kartet ser ut som en bjørn, opprettet jeg en logo som ligner på en. Bjørnen ble foreslått også som maskot for å fullføre den nye merkevaren.
Romerike Bredbånd is a local provider of internet services. Starting from a research of the area where they mainly operate I proposed a new logo and corporate image to make the company have a more local, friendly image. Since the region on the map look like a bear I created a logo that resemble one. The bear was proposed also as mascot to complete the new branding.

You may also like

Back to Top